HOME ARCHITECTUUR ONDERZOEK ONDERWIJS LINKS CONTACT SITEMAP HUMANARC?
 
Untitled Document
JOHAN
VERLEYE
HUMAN
SCIENCES
ARCHITECTURE
& DESIGN
ANNETTE
KUHK
 
VIRTUAL OFFICE
Curriculum Vitae Annette Kuhk
Co÷rdinaten
Naam / Voornaam:
Geboortedatum:
Nationaliteit:
Burgerlijke stand:
Thuisadres:
Telefoon (GSM):
Bureauadres:


Telefoon (bureau):
Fax (bureau):
E-mail:

Kuhk, Annette Katja
10 Januari 1973 in Brugge
Duits
Gehuwd
Hendrik Consciencelaan 16 - 2820 Bonheiden
+32(485)25.88.68
Hogeschool voor Wetenschap en Kunst
Departement Architectuur Sint-Lucas
Paleizenstraat 65-76 - 1030 Brussel (Schaarbeek)
+32(2)224.00.00
+32(2)245.14.04
annette.kuhk@archb.sintlucas.wenk.be
akuhk@telenet.be

Opleidingen
Hogere opleidingen
Okt.92-Sept.94


Universitaire studies
Okt. 94 – Juni 98


Opleiding bedrijfseconomie
met stages in München, Duitsland Diploma: Industriekauffrau (Ond.)
Eindverhandling: ‘Externe communicatiestrategieën bij Siemens’

Licentiaat Communicatiewetenschappen (Gr. Ond.), K.U.Leuven
Eindverhandeling: ‘Interne communicatie in de nonprofit sector,
Een case study over Jeugd en Muziek Vlaanderen'
Erasmus-uitwisselingsproject: Lund, Zweden, 5 maanden

  Professionele wording: onderzoek en onderwijs
Jan. 98 – Dec. 00
Sept. 99 – Juni 00


Jan. 01 – Dec. 02

Sinds Sept. 01
Jan. 03 – Dec 04

Sinds Jan. 03

Nov. 03 – April 04


Sinds Juni 03

Sinds Jan. 05

Onderzoeksassistent bij Prof.Dr. J.Verhoeven
Departement Sociologie aan de K.U.Leuven
OBPWO-project, 2 jaar, i.s.m. de Universiteit Gent
Onderwerp: ‘Overheidscommunicatie in het onderwijsveld’

Begeleiding studiebezoeken voor
de ‘Masters of Architecture in Human Settlements’, ASRO, K.U. Leuven

Onderzoeksassistent bij Prof. Dr. Evert Lagrou,
Departement Architectuur Sint Lucas Brussel
i.s.m. de K.U.Brussel, 2 jaar (eerste fase)
Onderzoeksproject voor ‘Prospective Research in Brussels’
Onderwerp: ‘Participatie in stedenbouwbeleid in het BHG’

Docente voor ‘Sociologische aspecten van de stedenbouw’
bij de CVO Afdeling Stedenbouw, Hogere Leergangen Sint Lukas Brussel,
inmiddels opgenomen in de associatie met de Erasmushogeschool
en de Vrije Universiteit Brussel

Tweede fase van onderzoek over Stedenbouwbeleid in het BHG

Medewerker in het PICT-onderzoeksproject (Leonardo da Vinci)
Planning Inclusion of Clients through e-Training
aan het Departement Architectuur Sint-Lucas Brussel
partners in Groot Brittanië, Griekenland en Hongarije
(zie ook www.pict.hu en www.e-pict.uk)

Stagebegeleider voor de specialisatieopleiding e-communicatie,
K.U.Leuven, in het kader van het PICT-onderzoeksproject

Doctoraatsstudent aan de K.U. Leuven, Faculteit Soc. Wet.
Dep. Politieke Wetenschappen, Afdeling Bestuurskunde
promotor is Marleen Brans
titel van het doctoraatsvoorstel: Co-production in Urban Planning:
Metropolitan Governance in Brussels Capital Region’

Onderwijsassistent aan de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst,
Departement Architectuur Sint Lucas, voor volgende cursussen:
- ‘Woonsociologie’ voor Ba 3 Interieurvormgeving Gent,
- ‘Sociological Issues’ als theoretische component voor het
Onderwijstraject van 4 AR Int Brussel,
- ‘De Brusselse Planningscontext’ als keuzevak voor MA 1 Stdbw en RP Gent

  Talenkennis
Moedertaal:
Vreemde talen:
Duits, de kennis van Nederlands is vergelijkbaar.
Zeer vlotte kennis van Engels en Frans, zowel spreken als schrijven;
elementaire kennis van Zweeds en Spaans
  Aanvullend
  - Lid van de jury stedenbouw bij de CVO stedenbouw;
- Co-promotor voor verschillende eindejaarsprojecten
aan het departement Architectuur Sint Lucas;
- Consult voor studenten van diverse opleidingen in stedenbouw en architectuur
(Gent, Brussel, Leuven, Amsterdam, Eindhoven, Dortmund)

 

Untitled Document
 
humanarc.be - © 2007