HOME ARCHITECTUUR ONDERZOEK ONDERWIJS LINKS CONTACT SITEMAP HUMANARC?
 
Untitled Document
JOHAN
VERLEYE
HUMAN
SCIENCES
ARCHITECTURE
& DESIGN
ANNETTE
KUHK
 
VIRTUAL OFFICE

E-LEARNING

Johan Verleye is binnen zijn opdracht voor de Hogeschool W&K verantwoordelijk voor de invoering van een digitaal leerplatvorm. Dit gebeurt in het kader van de Associatie met de K.U.Leuven.

 

TOLEDO
Situering:
De Raad van Bestuur van de Associatie K.U.Leuven keurde op 20 februari 2004 het plan goed om op associatieniveau te starten met de uitbouw van een Gemeenschappelijke Digitale Leeromgeving. Een representatieve associatiewerkgroep werkte een implementatietraject uit, gespreid over een 3-tal jaren. Tijdens het academiejaar 2004-2005 stappen alvast 6 instellingen mee in het Toledo-project: Hogeschool voor Wetenschap & Kunst (campus Vlekho, campus Sint-Lucas Beeldende Kunst, campus Sint-Lucas Architectuur Brussel-Gent), Lessius Hogeschool, Katholieke Hogeschool Kempen, Katholieke Hogeschool Limburg en Katholieke Hogeschool Sint-Lieven en de K.U.Leuven.
Waarover gaat het: Gemeenschappelijke Digitale Leeromgeving
Een digitale leeromgeving (DLO) is een platform dat een aantal onderwijsondersteunende functionaliteiten aanbiedt, zoals het verspreiden van leermateriaal, het opzetten van communicatiekanalen en samenwerkingsvoorzieningen, het aanbieden van toetsen en het delen van kennis- en leerobjecten.Deze functionaliteiten worden binnen één webgebaseerde toepassing aangeboden aan alle gebruikers, studenten en personeelsleden.De term “gemeenschappelijke” duidt aan dat het gaat om een platform op associatieniveau.
Meerwaarde:

Voor de docent:
Bundelen van de krachten rond e-leren.

Algemeen
· De gemeenschappelijke digitale leeromgeving bestaat uit verschillende componenten die het voor een docent eenvoudiger maken om - over de instellingen heen - digitale informatie te verspreiden naar de studenten en met hen te communiceren en dit binnen een vertrouwde omgeving.
· Via de leeromgeving kunnen docenten met elkaar communiceren en ervaringen uitwisselen. Bundeling van ervaring maakt onderwijsleeromgevingen krachtiger.
· Verschillende docenten binnen éénzelfde vakgebied kunnen samen leermateriaal ontwikkelen of leermateriaal voor anderen ter beschikking stellen.

Concreet
· Voor docenten die al met Blackboard 6.0 en hoger werken, verandert er weinig. Er komt bijvoorbeeld wel een extra tabblad bij met informatie over de instelling of over de faculteit. De vormgeving is wat anders.
· Er moet nog steeds ingelogd worden. Het gebruik van loginnaam en het wachtwoord wordt alvast eenvoudiger. Hetzelfde wachtwoord om in te loggen op het intranet en voor de mail kan nu ook voor de leeromgeving gebruikt worden.
· Bestaande Blackboardcursussen worden overgezet bij de start van “Toledo”. Voor de andere gebruikte leeromgevingen zal er in overleg met de betrokkenen gekeken worden welke cursussen overgezet dienen te worden. Ondersteuning bij het overzetten wordt door uw eigen instelling georganiseerd.
· Alle in het administratief systeem van de instelling opgenomen opleidingsonderdelen en onderwijsactiviteiten zijn bij de start beschikbaar. Er moeten geen cursussen meer aangevraagd worden zoals vroeger vaak het geval was. Men kan op die manier dadelijk aan de slag op het moment dat men zelf verkiest.
· Alle studenten die aan uw instelling geregistreerd staan, worden automatisch in de leeromgeving opgeladen. Studenten kunnen zichzelf onmiddellijk inschrijven voor één of meerdere opleidingsonderdelen of onderwijsactiviteiten.
· De docent beslist zelf of zijn of haar opleidingsonderdeel of onderwijsactiviteit voor alle studenten of een deel daarvan toegankelijk is.
· In een beginfase ziet een docent (en ook een student) enkel de opleidingsactiviteiten en/of onderwijsonderdelen van zijn of haar eigen instelling zodat het geheel overzichtelijk blijft.
· Als men vakoverschrijdend wil werken kan men op een zeer eenvoudige manier een "community" aanvragen en aanduiden welke studenten hier op ingeschreven moeten worden. Het inschrijven zelf gebeurt volledig automatisch.
· Studenten schrijven zich zelf in voor de opleidingsonderdelen of onderwijsactiviteiten die ze willen volgen. De docent kan ook nog steeds zelf studenten inschrijven in zijn of haar vak.
· Alle leermateriaal wordt op een centrale server geplaatst. Dit maakt het gemakkelijker om de nodige ondersteuning te bieden (back-up, onderhoud, upgrade, ...).
· De wet op het auteursrecht is van toepassing op Toledo. De intellectuele rechten van de auteurs zijn dus beschermd.
· De ondersteuning van de docenten voor het gebruik van de leeromgeving wordt georganiseerd door de instelling waartoe men behoort. Bij deze personen kan men terecht voor alle inhoudelijke vragen maar ook voor technische vragen die men heeft bij het gebruik van de leeromgeving. Instellingsspecifieke werkwijzen kunnen op deze manier het best opgevangen en ondersteund worden.

Voor de student:
Een professionele leeromgeving voor de hele studieloopbaan.

· Eén leeromgeving binnen de Associatie K.U.Leuven.
· Studenten kunnen in contact komen met studenten van andere instellingen, andere opleidingen.
· Leermaterialen zijn centraal te raadplegen en te doorzoeken.
· Het volgen van opleidingsonderdelen in andere instellingen kan zonder dure en tijdsintensieve verplaatsingen.
· Het is mogelijk een persoonlijke opvolging te voorzien voor het hele curriculum.
· Opleidingsonderdelen kunnen binnen de associatie inhoudelijk op elkaar afgestemd worden, wat de doorstroming vergemakkelijkt en de transparantie vergroot.

Voor W&K:
Een onderwijsportaal voor de instelling met een poort naar de associatie.

· Bundeling van krachten op ICT-vlak zodat een goede totaaloplossing aan studenten en docenten kan aangeboden worden.
· Bundeling van expertise rond onderwijskundige en technische aspecten van het werken binnen en rond een leeromgeving.
· Ondersteuning voor docenten en personeel kan op elkaar afgestemd worden.

Voor de Associatie K.U.Leuven:
TOLEDO als catalysator voor samenwerking en zichtbaar bindmiddel tussen de partners

· TOLEDO is een unieke catalysator bij het opstarten en verder uitbouwen van reeds bestaande samenwerkingsverbanden tussen de instellingen van de Associatie K.U.Leuven.
· TOLEDO is een zeer duidelijk zichtbaar (digitaal) bindmiddel tussen de geografisch verspreide partnerinstellingen.

 
Untitled Document
 
humanarc.be - © 2007