HOME ARCHITECTUUR ONDERZOEK ONDERWIJS LINKS CONTACT SITEMAP HUMANARC?
 
Untitled Document
JOHAN
VERLEYE
HUMAN
SCIENCES
ARCHITECTURE
& DESIGN
ANNETTE
KUHK
 
VIRTUAL OFFICE

Keuzevak ‘De Brusselse Planningscontext'

Departement Architectuur Sint Lucas Gent
Ma 1 Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
2de Semester, lesperiode 4

Docenten/ Didactisch Team Agenda Studiemateriaal en websites
Doelstellingen Referenties Downloads
 
Docenten/ didactisch team

Steven Roosen, Annette Kuhk (stadsbezoek) , Gastlezingen door Hilde Geens, Ann De Cannière en Evert Lagrou

 
Doelstellingen

De studenten maken op een compacte manier kennis van het specifieke juridisch kader voor stedenbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij leren over de ontwikkeling van de verschillende planningsniveau's en de inkadering in de stedenbouwordonnantie van 1991. De studenten leren specifieke vormen van stedelijk interventies kennen, die kenmerkend zijn voor het Brussels Hoofstdelijk Gewest. Zij krijgen een overzicht van de belangrijkste ruimtelijke ingrepen, van centrale problematieken voor de hoofdstad en de actoren die in de stedelijke arena optreden.

 
Agenda
15 maart 05 Algemene inleiding over het juridisch instrumentarium door HILDE GEENS
(zie ook www.bralvzw.be)
22 maart 05 Lezing door ANN DE CANNIERE over concrete stedenbouwkundige instrumenten
29 maart 05 Lezing door EVERT LAGROU (ervaring en visie toelichten m.b.t. de Brusselse planning)
30 april 05 Studiebezoek aan Brussel o.l.v. Annette Kuhk

 

Referenties

KUHK A. (2002) Onderzoek naar participatie aan beleidsprocessen, toegepast voor stedenbouwbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Centrale Case: Europawijk , Brussel: Departement Architectuur Sint-Lucas, 86 p., onderzoeks-rapport met review door stuurgroep van het onderzoek
KUHK A. (2004) ‘ Co-production in Urban Planning: Advocacy coalitions in Brussels Capital Region' , gepresenteerd voor de IRSPM VII conferentie te Budapest, Maart 2004
Lagrou Evert (2000) Brussels: Five capitals in search of a place: The citizens, the planners and the functions , in: Geojournal 51, pp. 99-112, Kluwer Academiuc Publishers.
STUDIO OPEN STAD (1998), Een stad in Beweging – Une ville en mouvement – A moving c ity, Brussel:
WITTE E., ALEN A., DUMONT H., ERGEC R. (red.) (1999), Het statuut van Brussel , Brussel: Larcier.

 
Studiemateriaal en websites

Gewestelijk Ontwikkelingsplan, zie ook www.gewop.irisnet.be
Gewestelijk Bestemminsplan, zie ook www.gbp.irisnet.be
Wijkcontracten, zie ook www.wijken.irisnet.be

Downloads
Rondleiding 30 April 2005
 
Untitled Document
 
humanarc.be - © 2007