HOME ARCHITECTUUR ONDERZOEK ONDERWIJS LINKS CONTACT SITEMAP HUMANARC?
 
Untitled Document
JOHAN
VERLEYE
HUMAN
SCIENCES
ARCHITECTURE
& DESIGN
ANNETTE
KUHK
 
VIRTUAL OFFICE

Sociologie en ruimtelijke ontwikkeling

 
Sociologische aspecten
van de stedenbouw
Sociologische aspecten
in architectuur (vanaf 01/05/05)
Woonsociologie
(vanaf 01/05/05)
Master 1 Stedenbouw
Brussel
Master 1 Architectuur
Brussel, internationaal programma

Bachelor 3 Interieurvormgeving
Gent

 

The concept of society is one of the most important of all sociological notions. A society is a system of structured social relationships connecting people together according to a shared culture. Some societies, like those of hunters and gatherers, are very small, numbering no more than a few dozen people. Others are very large, involving many millions- modern chinese society, for instance, has a population of more than a billion individuals' (Giddens, 2001, p. 699).


Max Weber
Emile Durkheim

 

De sociologische benadering van het fenomeen ‘stad’ en meer algemeen van 'ruimte' omvat een brede reeks thema's. Het gaat o.a. over de ruimtelijke omgeving waarin mensen leven, over het bouwen en wonen, over de ruimtelijke ordening, over de architectuur, enz.
Terecht merken Van Hoof en Ruysseveldt op dat wanneer we het over steden hebben, we doorgaans in de eerste plaats denken aan fysieke en tastbare gegevenheden (Van Hoof, Ruysseveldt, 1999). Stadssociologen betrekken de fysieke dimensie in hun beschouwingen en zijn binnen hun vakgebied vooral geïnteresseerd in de sociale processen en verhoudingen die voortkomen uit het betrekkelijk compacte samenwonen in een stedelijke omgeving. Het sociale leven in deze context ondergaat een continue verandering, zodat de stedelijke context blijvend brandpunt is van de culturele, sociaal-economische en wetenschappelijke belangstellingen.

 

Een goede instap voor sociologische vraagstukken (en ruimtelijke ontwikkeling) wordt onder meer geboden in volgende werken:
GIDDENS A. (2001, 4th ed.), Sociology, Oxford: Blackwell Publishers Ltd.
KUHK A. (2002) Cursus sociologische aspecten van de stedenbouw: denken en werken ‘rond' de samenleving, Brussel: Afdeling Stedenbouw Sint-Lukas, 141 p.
LEGATES R., STOUT F. (2000, 2nd ed.), The city reader, London Routledge
VAN HOOFJ. en J. Van Ruysseveldt (red.) (1999), Sociologie en de moderne samenleving. Maatschappelijke veranderingen van de industriële revolutie tot in de 21ste eeuw, Boom/Amsterdam, Meppel.
VERHOEVEN, J.C. (1994) Sociologische Theorieën, Op zoek naar de samenleving , Leuven: ACCO.

Verder ook artikels in ARCHIS / Tijdschrift voor de volkshuisvesting / Urbanisme / Nova terra / Oase / ...

Terug naar boven
   
   
Untitled Document
 
humanarc.be - © 2007