HOME ARCHITECTUUR ONDERZOEK ONDERWIJS LINKS CONTACT SITEMAP HUMANARC?
 
Untitled Document
JOHAN
VERLEYE
HUMAN
SCIENCES
ARCHITECTURE
& DESIGN
ANNETTE
KUHK
 
VIRTUAL OFFICE

Overzicht onderzoeksprojecten

Onderstaand overzicht geeft onderzoeksprojecten weer waar Johan Verleye (Jve) of Annette Kuhk (Ak) als onderzoeker of projectcoördinator aan deelnamen. Behalve de promotor, onderzoekscoördinator en onderzoekers is eveneens een overzicht gegeven van de deelnemende onderzoeksinstellingen.
Zoeken op titels:
Co-production in Urban Planning in the Brussels Capital Region: Emergence and dynamics of Actual Collaboration (Doctorale Studie Ak, in ontwikkeling)
PICT Plannings Inclusion of Clients through e-training (Leonardo Da Vinci Project Jve en Ak, in ontwikkeling)
Participatie in stedenbouwbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Beleidsgericht onderzoek Ak, Prospective Research for Brussels, afgerond in 2004)
Dealing with Boundaries: Opportunity or Necessity? (Internationale Workshop Ak, Intensive programmes, Socrates, 2004)
AVOCAAD, Added Value of Computer Aided Architectural Design (Leonardo Da Vinci Project Jve, Afgerond in 2003)
DYNAMO, Dynamic Architectural Memory On-line , (Onderzoek voor de Vlaamse Gemeenschap Jve, afgerond in 2003)
MECANO, Modules voor Educatie in Computertechnieken voor Architectuur met behulp van Nieuwe Onderwijstechnologie, (Onderzoek voor de Vlaamse Gemeenschap Jve, afgerond in 2002)
Overheidscommunicatie in het onderwijsveld, (OBPWO Ak, Onderwijskundig beleids-en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, Vlaamse Gemeenschap, afgerond in 2000)
Chronologisch zoeken:
2005 2004200320022000
Lopende projecten 2005
Co-production in Urban Planning in the Brussels Capital Region
Volledige titel:
Co-production in Urban Planning in the Brussels Capital RegionEmergence and dynamics of Actual Collaboration
Trefwoorden:
Stedenbouwbeleid, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Advocacy Coalition Framework, Samenwerkingsverbanden, Co-productie
Kader:
Doctorale Studie(onderwerp sluit aan bij beleidsgericht onderzoek)
Onderzoeksinstelling:
Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Sociale Wetenschappen, Departement Politieke Wetenschappen, Afdeling Bestuurskunde
Duur:
2003 - 2005
Promotor en Onderzoekers:

Prof. Marleen Brans (K.U.Leuven)
Annette Kuhk (Drs.)

Partners/Netwerk:
Leden van de onderzoekscommissie:
Prof. Rudolph Maes (KUL, Dep. Pol. Wet., Afd. Bestuurskunde)
Prof. Louis Albrechts (KUL, Dep. Arch., ASRO)
Korte inhoud:
Het empirisch onderzoek is gericht op de analyse van samen-werkingsverbanden bij bovenlokale en lokale stedenbouwkundige projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, meer bepaald de Sites van gewestelijk belang en de Wijkcontracten. De studie onderzoekt verschillende vormen van samenwerking in relatie tot de ontwikkeling van discours over de betreffende stedenbouw-kundige problematiek. Er wordt een onderscheid gemaakt volgens de graad van institutionalisering van de samenwerkings-verbanden (overleg dat vanuit een duidelijk formeel kader is opgestart tegenover ad hoc commissies zonder formeel kader) en de graad van zelf-organisatie bij het tot stand gekomen overleg. Er wordt nagegaan of ook zonder formeel kader een overlegstructuur tot stand komt waar een diversiteit van actoren, die immers nodig is om bij complexe vragen ook een rijke probleemstelling te kunnen formuleren, kan deelnemen.De ontwikkeling van discours rond de probleemstelling, doelgroepen of inzet van middelen wordt gesitueerd in het kader van het ‘Advocacy Coalition Framework’ dat verklaringsgronden voor de verschuiving van discours tracht te vinden bij de actoren zelf, maar ook en vooral in de context van het beleid, dus bijvoorbeeld in maatschappelijke, politieke of economische verschuivingen.
Resultaten:
Lezingen4 december 2003 Staff seminar aan de KUB (centraal thema: multidisciplinair onderzoek), Onderwerp: ‘Recht van Spreken in Stedenbouwbeleid Brussel: Types van stedelijke Interventies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’15 december 2003 Seminarie over stedenbouwbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (aan het departement Architectuur Sint-Lucas)18 december 2003 Lezing over wijkcontracten voor Internationale workshop (in het kader van Socrates, aan het departement Architectuur Sint-Lucas)30 maart 2004 Seminarie over types Stedelijke Interventies voor het BHG, voor de federale overheidsdienst Economie 15 april 2004 Seminarie over de toekomst van de Europawijk te Brussel voor de Bureau van Infrastructuur en Logistiek van de Europese Commissie te Brussel, OIB 1, Immobiliënbeleid
PICT
Volledige titel:
PICT, Planning Inclusion of Clients through e-training
Trefwoorden:
Publieke Participatie, Lokale stedelijke Interventies, ICT, Brussel, Wijkcontracten
Kader:
Leonardo da Vinci-project (Europese Commissie)
Onderzoeksinstelling
Hogeschool voor Wetenschap en Kunst
Departement Architectuur Sint Lucas
Duur:
Januari 2003 – Oktober 2005
Promotoren en medewerkers:
Johan Verleye (Projectcoördinatie), Annette Kuhk (aspect participatie), Koenraad Nys (aspect ICT), Mario Matthys (2005)Martijn Stellingwerff, Jochen Verniers, Ester van Thoor (2003-2004)
Partners/Netwerk:
Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met partners uit Groot Brittanië, Hongarije en Griekenland.
- PRISMA Greece http://www.prismanet.gr
- Town Council of Agia Varvara Greece
- University of Thessaly Greece
- Budapest University Hungary http://www.arch.bme.hu
- Knowsley MBC United Kingdom http://www.knowsley.gov.uk
- John Moores University United Kingdom Liverpol
- ECTP European Council of Town Planners United Kingdom
Korte inhoud:
Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van innovatieve ICT modules en opleidingen voor bewoners en professionele planners die steun kunnen bieden bij ‘e-governance’ in stedenbouw.De ontwikkeling van open democratische processen bij stedenbouwbeleid vereist specifieke kwaliteiten bij architecten en planners. In de ‘Information society’ zijn ondertussen een aantal instrumenten ontwikkeld die handig kunnen inspelen op de behoefte van directe participatie. Communicatie met burgers kan effectief en efficiënt verlopen via bijvoorbeeld de computer thuis. Het onderzoeksproject PICT stelt de vraag hoe het gebruik van ICT de publieke participatie bij stedenbouwbeleid kan faciliteren.

De onderzoeksactiviteiten zijn gericht op de ontwikkeling van:
- Een overzicht van theoretische modellen rond publieke participatie aan stedenbouwbeleid, met aandacht voor de inzet van specifieke beleids-instrumenten en ‘best practice’ voorbeelden uit een Europese context.
- De diagnose van behoeften van bewoners en planners inzake ICT-opleiding bij toepassingen van ICT voor participatie aan stedenbouwbeleid.
- Opleidingsmodules voor planners en bewoners, zowel te gebruiken via het Internet alsook door middel van afstandsleren.
- Samenwerkingsverbanden op de te bestuderen site, in de vorm van Lokale Adviesorganen die de opvolging van de ICT-toepassingen verzorgen.
- Een website als basis voor uitwisseling tussen de verschillende Europese partners die aan het project deelnemen.
- Door de zogeheten ‘EXIT STRATEGY’ wordt eveneens gezocht naar mogelijke toepassingen van de ontwikkelde opleiding en ICT-modules in andere beleidsdomeinen.
Resultaten:
Conferenties
Juni 03 Deelname aan de internationale partner-meeting in BudapestJan 04 Organisatie van de internationale driedaagse partner-meeting in Brussel
Lezingen
14 juni 03 Partner-meeting van het PICT-project, Budapest, Hongarije, gastlezingen: 1. Participatie aan stedenbouwbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2. Het functioneren van wijkcontracten29 januari 04 Partner-meeting van het PICT-project, BrusselLezingen en rondleiding over wijkcontracten in de Brabantwijk, Schaarbeek
Webinfo:
Afgerond in 2004
Participatie in Stedenbouwbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Trefwoorden:
Stedenbouwbeleid, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Beleidsaanbevelingen, Samenwerkingsverbanden, Co-productie
Kader:
Prospective Research for Brussels,
financiering door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(aanvullende financiering door onderzoeksinstellingen zelf)
Onderzoeksinstelling:
Hogeschool voor Wetenschap en Kunst
Departement Architectuur Sint Lucas
Duur:
Januari 2001 – December 2004
Promotoren en Onderzoekers:
Prof. Dr. Jan Degadt (promotor),
K.U.Brussel, Faculteit Econ. en Toeg. Econ. Wet
Prof. Dr. Evert Lagrou (promotor), Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Departement Architectuur Sint-Lucas
Prof. Dr. Albert Martens (co-promotor), K.U.Leuven, Faculteit Sociale Wetenschappen
Annette Kuhk (onderzoeker)
Korte inhoud:
De studie ‘Co-productie in stedenbouwbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’ (BHG) wil nagaan welke actoren in en buiten de overheid betrokken zijn bij het oplossen van stedelijke vraagstukken, en de aard van deze betrokkenheid. Het onderzoek beoogt om stedelijke transformaties in het BHG te kunnen verklaren vanuit specifieke beleidsprocessen en vormen van participatie of co-productie met het beleid. Centraal staat hierbij de vraag welke de condities zijn voor co-productie in stedenbouwbeleid voor verschil-lende types van stedelijke interventie en planningsinstrumenten. Het onderzoeksproject combineert de analyse en evaluatie van de bestaande beleidspraktijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met een onderzoek naar theoretische discours rond de ontwikkeling van vormen van inclusief en interactief beleid en de vraag naar professionalisering van het beleid.
Resultaten:
Publicaties
Kuhk A. (red.) (2002), Over Stedelijke Ontwikkelingen, Kalmthout: Uitgeverij Biblo, 143 p.
Kuhk A. (2002) Onderzoek naar participatie aan beleidsprocessen, toegepast voor stedenbouwbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Centrale Case: Europawijk, Brussel: Departement Architectuur Sint-Lucas, 86 p., onderzoeks-rapport met review door stuurgroep van het onderzoek
Kuhk A. (2002) 3D City patchwork: dynamisch draadwerk voor een hoofdstad, Een verhalend verslag van een dag Brussel voor gevorderden, in: VRP Nieuwsbrief, 4 p.
Kuhk A. (2003), Activiteitenverslag over het Onderzoek naar participatie aan beleidsprocessen, toegepast voor stedenbouwbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Situering van de verschillende cases, Brussel: Dep. Arch. Sint-Lucas, Onderzoeksrapport met review door stuurgroep van het onderzoek

Conferenties
Kuhk A. (2002) ‘Behind closed doors? The excuse of safety!’ The development of the European Capital in Brussels’, voor de conferentie ‘The European City in Transition’ in the Bauhaus University Weimar, November 8-9 2002, 28 p.
Kuhk A. (2002) ‘Layers of use in urban planning: conflict management in the development of the European Quarter in Brussels’, voor de Uso-built conference Doctoral School Lausanne, November 28-30 2002, in de Workshop ‘The post-industrial Landscape’, 10 p.
Kuhk A. (2003) ‘Co-production in Urban Planning: Metropolitan Governance in Brussels Capital Region. General Research Structure for the Doctoral Study’ gepresenteerd voor de Uso-built conference Doctoral School Turino, 14 februari 2003, voor de Workshop ‘The post-industrial Landscape’
Kuhk A. (2003) ‘Actors and Spaces in the European Quarter in Brussels: Dealing with complexity of Urban Development’, gepresenteerd in Workshop 6, bij de AESOP-conferentie te Leuven, Juli 2003
Kuhk A. (2004) ‘Co-production in Urban Planning: Advocacy coalitions in Brussels Capital Region’, gepresenteerd voor de IRSPM VII conferentie te Budapest, Maart 2004

Lezingen
15 februari 2002, Berlijn anno 2002, ingrijpende stedenbouwkundige veranderingen van het afgelopen decennium, lezing voor studenten Dep. Arch. Sint-Lucas ter voorbereiding van de studiereis, samen met Evert Lagrou
15 november 2002 De Europese invloed, lezing voor studenten Departement Architectuur Sint-Lucas in het kader van het ‘!Brussels!’-Jaarthema
Dealing with Boundaries: Opportunity or Necessity?
Volledige titel:
Dealing with Boundaries: Opportunity or Necessity?
Enriching Boundaries for Multi-layered cases: Schaarbeek/ BXL 
Kader:
 Intensive Programme, Socrates-programma
Onderzoeksinstelling:
Hogeschool voor Wetenschap en Kunst
Departement Architectuur Sint Lucas
Duur:
April 2004 (Workshop),
Voorbereiding 2003-2004
Promotoren en Onderzoekers:
Isabelle Doucet (Projectcoördinator), Dag Boutsen,
Nele Demeyere, Annette Kuhk, Bruno Peeters, Roland Piffet
Partners/Netwerk:
Universita degli Studi Roma Tre, Politechnika Warszawska,
Technische Universiteit Eindhoven, Strathclyde University,
Glasgow, Ecole d'Architecture de Lille
Resultaten:
14 april 2004 Seminarie over de morfologisch- institutionele ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de internationale workshop ‘Borders and Boundaries’, Socrates-programma aan het dep. Arch. Sint Lucas
Webinfo:
AVOCAAD
Volledige titel:
AVOCAAD, Added Value of Computer Aided Architectural Design
Kader:
Leonardo Da Vinci-programma, EC
Onderzoeksinstelling :
Hogeschool voor Wetenschap en Kunst
Departement Architectuur Sint Lucas
Promotoren en Onderzoekers:

Johan Verbeke, Martijn Stellingwerff, Johan Verleye,
Tom Provoost, Koenraad Nys

Partners/Netwerk:
- TU Weimar Weimar, Germany (Dirk Donath, Ernst Kruiff, Thorsten Loemker) - Ingenieurbüro Pittioni Munich, Germany (Gernot Pittioni)
- STAR France Paris, France (Benoit Fettweiss)
- TUEindhoven, Netherlands (Henri Achten)
- TU Bialystok, Poland (Alexander Asanowicz, Adam Jakimovicz)
- TU Lund, Sweden (Jonas af Klercker)
- John Moores University Liverpool, UK (Jen Kokosalakis)
- University of Thessaly Thessaly, Greece (Pantelis Lazaridis, Vassilis Bourdakis)
Korte inhoud:
AVOCAAD is an international group founded to research the Added Value of Computer Aided Architectural Design. The members of the group observed the uninspired use of computers in Architecture. In bulk of architectural offices they are used solely as a tool for fast document production. CAAD programs (Computer Aided Architectural Design), word processors and spreadsheet applications are very common, but almost exclusively at the end of the design phase. The rich potential of integrating computers in the actual design process is anxiously neglected.The AVOCAAD Group, composed of several Universities and architectural and engineering offices applied for a Pilot Project under the Leonardo da Vinci programme of the European Commission. The intention was to promote the upstream use of computers in Architecture. AVOCAAD worked towards this goal by developing a curriculum, directed to architectural students on the one hand and to practising architects on the other.
Webinfo
Afgerond in 2003
Dynamo
Volledige titel:
DYNAMO - Dynamic Architectural Memory On-line
Kader:
Opdrachtgever Vlaamse Gemeenschap, STIHO
Onderzoeksinstelling:
Hogeschool voor Wetenschap en Kunst
Departement Architectuur Sint Lucas
Duur:
2001-2003
Promotoren en Onderzoekers:
Johan Verbeke, Trees Dierckx, Martijn Stellingwerf,
Johan Verleye en CAAD-groep
Partners/Netwerk:
Katholieke Universiteit Leuven
Korte inhoud:
DYNAMO is conceived as an interactive workhouse to stimulate and support student and professional architects in learning from previous design experience as encapsulated by concrete design projects.
Webinfo
Afgerond in 2002
MECANO
Volledige titel:
Mecano (Modules voor Educatie in Computertechnieken voor
Architectuur met behulp van Nieuwe Onderwijstechnologie)
Trefwoorden:
Architectuur, Computertechnieken, Onderwijstechnologie, Innovatie
Kader:
Opdrachtgever Vlaamse Gemeenschap, STIHO
Onderzoeksinstelling:

Hogeschool voor Wetenschap en Kunst
Departement Architectuur Sint Lucas
Hogeschool West-Vlaanderen
Departement Simon Stevin

Duur:
2000-2002
Korte inhoud:
MECANO biedt computergestuurd onderwijs in het vakgebied Architectuur de kans gebruik te maken van de nieuwste webtechnologie. Hiertoe wordt door het project enerzijds een digitale kwalitatieve en doelmatige leeromgeving voor de student ontwikkeld en anderzijds een digitale omgeving gecreëerd die de docenten toelaat om op een efficiënte en flexibele wijze cursussen op te bouwen en te actualiseren. De onderdelen samen vormen een digitale onderwijsomgeving die toelaat om in te spelen op verschillen in voorkennis, leertempo en affiniteit van de student. Hiertoe worden drie concrete onderwijsmodules met betrekking tot computertechnieken voor Architectuur geïmplementeerd (AutoCAD, 3DStudio Viz en presentatietechnieken). Het project kadert binnen de huidige acties die de deelnemende instellingen doen op het vlak van onderwijsinnovatie (ver-nieuwing van de onderwijs- en examenvormen alsook onder-steuning hiervan met betrekking tot digitale technologie). Gezien de specifieke eisen van architectuur-onderwijs (veel grafische en visuele informatie), kan MECANO beschouwd worden als een belangrijke stap naar innovatie in het hoger kunstonderwijs in Vlaanderen. Hier wordt in de laatste fase van het project via seminaries en publicaties een verdere uitbouw en uitdieping voorzien zodat MECANO overdraagbaar wordt naar andere vakgebieden en andere Instellingen voor Hoger Onderwijs. Het project maakt gebruik van de expertise en know-how opgebouwd in het Leonardo da Vinci pilootproject AVOCAAD (Added Value of Computer Aided Architectural Design) waarin reeds heel wat ervaring werd opgedaan die bruikbaar is voor de technische en pedagogische implementatie.
Resultaten:
Na realisatie van het project zullen de studenten van de betrokken instellingen betere mogelijkheden hebben om zich te bekwamen in computertechnieken voor Architectuur. Attitudes als zelfwerkzaamheid, flexibiliteit, creativiteit en probleemop-lossend denken (allen zeer belangrijk bij het gebruik van CAAD) worden gestimuleerd. Dit alles past bovendien perfect in de evolutie van de maatschappij naar LLL ('life-long learning') en verhoogt de inzetbaarheid in hun toekomstige werksituatie.
Webinfo:
Afgerond in 2000
Overheidscommunicatie over onderwijsbeleid naar het onderwijsveld
Volledige titel:
Overheidscommunicatie over onderwijsbeleid naar het onderwijsveld
Trefwoorden:
Overheidscommunicatie, Onderwijs, Beleid, Vlaanderen
Kader:
OBPWO, Onderwijskundig beleids-en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, financiering door de Vlaamse Gemeenschap
Onderzoeksinstelling:
Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Sociale Wetenschappen, Departement Sociale Wetenschappen,Afdeling Onderwijssociologie
Duur:
Januari 1999 – December 2000
Promotoren en Onderzoekers:
Prof. Jef Verhoeven (K.U.Leuven), Annette Kuhk (KUL)
Partners/Netwerk:
Prof. Geert Devos (Universiteit Gent), Isabelle Rots (UG)
Resultaten:
Devos G., Verhoeven Jef C., Kuhk A., Rots I. (2002), Overheidscommunicatie over onderwijsbeleid naar het onderwijsveld, Leuven: Garant, 185 p.

Devos G., Verhoeven J.C., Rots I., & Kuhk, A. ( 2002 ) ‘Directeurs over de communicatie van het onderwijsbeleid’, in: Tijdschrift voor Onderwijsrecht & Onderwijsbeleid, 2001-2002 (3), pp. 190-199, 9 p.
 
Untitled Document
 
humanarc.be - © 2007