HOME ARCHITECTUUR ONDERZOEK ONDERWIJS LINKS CONTACT SITEMAP HUMANARC?
 
Untitled Document
JOHAN
VERLEYE
HUMAN
SCIENCES
ARCHITECTURE
& DESIGN
ANNETTE
KUHK
 
VIRTUAL OFFICE

ARCHITECTUURPRAKTIJK

VACATURE

D&Vkwadraat is dringend op zoek naar een nieuwe medewerker/medewerkster.

Wij denken hierbij aan een architect, ingenieurarchitect, interieurarchitect of een architectassistent met enige ervaring. Wij bieden een gevarieerde job in een bureau met een open geest en een constructieve samenwerking.

Vacatures kunnen verzonden worden naar johan.verleye@denv.be.

 

De samenwerking tussen de feitelijke vereniging van de interieurarchitecten Stefan Dherdt, Gert Van Putte en de architectenvennootschap Johan Verleye is bevestigd in D&Vkwadraat.

ADRESWIJZIGING

Sinds juni 2007 is de maatschappelijke zetel van de bvba Johan Verleye architectenvennootschap verhuisd naar 2820 Bonheiden, Hendrik Consciencelaan 16. Zie alle coördinaten bij CONTACT.

ONDERWIJS en ONDERZOEK over BRUSSEL

Startsein voor de Engelse website: informatie over stedenbouw in Brussel

Op 19 April 2005 brachtten de studenten van het 'Public Services Graduate Program' van de DePaul University Chicago een bezoek aan Brussel. De presentatie, die voor hen was voorbereid, alsook meer algemene informatie over stedenbouw en wijkcontracten in Brussel is vanaf deze week beschikbaar via onze website. U vindt er ook informatie voor de cursus 'Sociologic Issues' van Erasmus-studenten, die dit jaar aan het departement Architectuur Sint Lucas studeren.>> Click on INFORMATION ABOUT BRUSSELS.

 

ONDERZOEK STEDENBOUW

Brussel: 15 jaar en al volwassen?

Eindrapport van een onderzoeksproject

Sinds de regionalisering heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als afzonderlijke administratieve entiteit eigen bevoegdheden inzake Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening. Na enige kinderziektes en aanvangsmoeilijkheden door onder meer institutionele veranderingen, mag na deze aanloopperiode een zekere maturiteit en ervaring verondersteld worden inzake stedenbouwbeleid, zowel bij de processen als qua profilering van de inhoud.

Het onderzoek over ‘Participatie aan stedenbouwbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’ wil nagaan of ook vormen van overleg en beleidsparticipatie reeds deze volwassenheid vertonen en of deze aan de huidige stedelijke vraagstukken zijn aangepast. Neemt Brussel duidelijke standpunten inzake ruimtelijke kwaliteit? Hoe kan het gewest  ruimtelijke kwaliteit ontwikkelen bij de schaarste die het omwille van haar compacte begrenzing kent? Welke identiteit wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest na vijftien jaar communiceren? Is het veroorloofd om vanuit stedenbouwkundige rationaliteit de grenzen van gewest en gemeenten in vraag te stellen?

Het project in het kader van ‘Prospective Research for Brussel’, dat eind december 2004 afgerond is, werd uitgevoerd door Annette Kuhk. De promotoren zijn Evert Lagrou en Jan Degadt (K.U.Brussel). In het eindrapport wordt een overzicht van werkwijzen en intermediaire resultaten gegeven alsook een aantal concrete beleidsaanbevelingen. Het rapport kan worden opgevraagd via de auteur (akuhk@telenet.be).

KUHK A., DEGADT J., LAGROU E. (2005), Brussel volwassen? Groei van de overlegdemocratie voor integraal stedenbouwbeleid, Eindverslag van het onderzoek naar participatie aan beleidsprocessen bij stedenbouwbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel: departement architectuur Sint-Lucas.

Untitled Document
 
humanarc.be - © 2007